top of page

Jak Vám mohu pomoci koučovat vaši hru?

- pomohu stanovit si konkrétní cíle a dosáhnout jich rychleji a efektivněji

 

- nabídnu užitečné nástroje, které posílí motivaci realizovat vaše plány a zlepší organizaci vašich aktivit. Budete schopni zvládat více, bez frustrací a nadbytečného stresu

 

- usnadním vám najít nové úhly pohledu, které povedou k hlubšímu pochopení, posílení sebedůvěry a schopnosti orientace na výkonnost a úspěch

Jak může koučink změnit váš život, kariéru či podnikání?

 

Jednoduše – při koučování Vás vybavím praktickými nástroji, které zvýší vaši sebedůvěruv obtížných situacích, pomohou vám nahlížet na situace z lepší perspektivy a pomohou Vám nalézt optimální rovnováhu ve vašem životě. 

 

Jakmile si uvědomíte, že jste to pouze VY, komu patří váš život, zjistíte, že je lepší trávit více času tím, co dělat skutečně chcete, než tím, co si myslíte, že dělat musíte.

Životní a kariérní koučování

Dosáhněte životní rovnováhy: Cítíte, že s rostoucími pracovními nároky, snahou mít funkční domácnost a spokojenou rodinu, jsou vaše vlastní potřeby na posledním místě? Jako vaše životní koučka vám pomohu nastavit si priority a zlepšit organizaci aktivit tak, že najdete dostatek času a energie i pro svůj vlastní rozvoj.

 

Nový impulz pro vaši kariéru: Cítíte se uvěznění v současné práci? Je pro vás každodenní chození do práce jen nepříjemná povinnost? Koučink vám pomůže stát se architektem vlastní kariéry snů– ať je to vlastní podnikání nebo nová práce, kterou budete mít rádi.

 

Najděte svůj hlas: Neumíte se ozvat? Možná nosíte v hlavě skvělé nápady nebo hluboké emoce, ale máte problém je vyjádřit – bojíte se odmítnutí. Jako váš kouč vás naučí vyjadřovat vaše myšlenky a pocity – efektivně a sebejistě.

 

Zorganizujte si život: Utápíte se v detailech a uniká vám někdy to podstatné? Naučím vás vytvořit si prostor, který bude odrážet vaše priority, hodnoty a potřeby. Změňte v roce 2014 svůj domov či kancelář na funkční mistrovské dílo!

 

Pěstujte autentické vztahy: Máte přátele či partnery, kteří z vás vysávají energii? Možná je na čase změnit váš vztah se sebou samým. Nelpěte na vztazích pouze ze zvyku nebo ze strachu. Uvolněte prostor pro pozitivní vztahy, které vás naplňují a obohacují.

 

 

 

Exekutivní a byznys koučování

Lepší výkonnost a výsledky pro váš tým i celou firmu. Dlouhodobý vysoký výkon není jen otázkou dovedností a zkušeností; je hlavně odrazem individuálního nasazení jednotlivých členů týmu, pochopení jejich motivace a sdílení stejných hodnot a cíl.

 

Motivace a nasazení zaměstnanců. Jak zajistit, aby vaši lidé nepolevili v nasazení? Víte, co je motivuje, a jak se nasazení jednotlivce promítá do výsledků týmu? Sdílení stejných hodnot, budování důvěry a sebedůvěry – to vše může pomoci tomu, aby se zaměstnanci ztotožnili s firemní vizí.

 

Rozvoj zaměstnaneckých dovedností a schopností.

Stimulujte zaměstnance k vyššímu výkonu a samostatné práci. Se sebeuvědoměním, sebereflexí a sebekontrolou budete lépe řídit ostatní. 

 

Zvyšování produktivity cestou maximalizace vlastních zdrojů.

Chcete zjistit, jak dnes opravdu nakládáte s časem, jak delegujete úkoly, jaké je vaše úroveň sebeřízení? Jak si stanovujete priority a podle čeho se rozhodujete mezi urgentním a důležitým? Hlubší sebeuvědomění je klíčovým nástrojem pro změny vedoucí k vyšší produktivitě – a to způsobem, který vám dává smysl. 

 

Budování konstruktivních pracovních vztahů se zaměstnanci.

Jaký je rozdíl mezi manažerem a lídrem? Dělá dobrého manažera pouze jeho odbornost a zkušenosti?  Být lídrem neznamená kumulace moci a direktivní řízení. Rozvoj tzv. měkkých dovedností může být právě to, co odlišuje skvělého manažera od ostatních. 

 

Maximální využití času pro maximální efekt! Čas je dnes jednou z nejdražších komodit. Naučte se ho efektivně řídit a moudře využívat.

 

 

 

Mentální koučování pro vrcholové sportovce

 

Jak budovat svoji sebedůveru

Jak zvládat tlak a udržet si svoji výkonnost

Jak zlepšit svoji koncentraci v klíčových momentech zápasů nebo závodů

Jak správně používat antistresové techniky

Jak zlepšit svoji emoční kontrolu ve vypjatých situacích

Jak si dlouhodobě udržet motivaci nez ohledu na výkyvy formy a výkonnosti

Jak se naučit lépe hospodařit se svojí energií: výdej vs. příjem

bottom of page